Avtomatizacija mehanske obdelave ulitkov

 

Podjetje se je soočalo z nizko donosnostjo v proizvodnji obdelave določenih ulitkov (pokrovi za elektromotorje -  omejeni stroški za obdelavo, če presežejo planirane vrednosti nažirajo dobiček), prav tako so pridobili nova naročila, ki so presegala razpoložljive kapacitete za obdelavo ulitkov, imeli pa so še probleme z reklamacijami kupcev.

 

Razlogi:

  • Obstoječa rešitev obdelave ulitkov ni bila ekonomična in zanesljiva, ulitke so obdelovali na starih predelanih namenskih strojih in CNC strojih (predolg cikel).
  • Povečanje naročil je presegalo kapacitete namenskih strojev, tako, da so del kosov obdelali na CNC strojih, kar je stroškovno neučinkovito.
  • Pri dobavah v avtomobilsko industrijo je zanesljiva 100 % kontrola nujna. Pri njih so ulitke pregledovali operaterji ročno (8 ur dnevno), prej ali slej je prihajalo do napak.

 

Vhodne zahteve:

  • Skrajšati cikel obdelave ulitkov (znižati stroške obdelave).
  • Investicija znotraj razpoložljivega proračuna in s tem sprostititev kapacitete CNC strojev.
  • Zagotoviti 100% kontrolo obdelanih in odlitih lukenj na namenskem stroju.

 

Rezultati:

  • Naročnik je uspešno zadovoljil povečanje naročil kupca.
  • Zagotovili so zanesljivo 100 % kontrolo ulitkov.
  • Pred tem so kose obdelovali na starem stroju (premajhne kapacitete, iztrošenost) in CNC strojih.
  • Zahtevani čas cikla 20 s, dosežen čas cikla 16 s, 20 % prihranek časa.